You are currently viewing Vil du fjerne en væg? Hiv lige fat i en statiker

Vil du fjerne en væg? Hiv lige fat i en statiker

Nogle gange kan du fjerne en væg uden problemer. Andre gange kan taget ryge ned om ørerne på dig. For at finde ud af hvad der vil blive tilfældet, hvis du fjerner en væg eller bjælke, så skal du finde ud af, om det er et bærende element, vi taler om. Hvordan hitter du så ud af, om en væg eller bjælke er bærende eller ej? Du kan få et svar ved at få fat i en statiker, som kan vurdere den konkrete væg.

Online vurdering af om væggen er bærende eller ej

En statiker kan vurdere, om der er behov for at tage særlige hensyn, før du begynder at rive en væg ned eller lave huller i den. Statikeren behøver ikke nødvendigvis se en væg med egne øjne for at kunne vurdere, om den er bærende eller ej. Har du de byggetekniske tegninger for ejendommen, så kan du få en online vurdering af, om væggen er let eller bærende. Hvad hvis du ikke har tegningerne?

Har du ikke tegningerne? Du kan søge dem frem

Dem kan du faktisk rekvirere ved at søge dem frem på www.filarkiv.dk eller www.weblager.dk. Når du har dem, så kan du markere på dem, hvilken væg du ønsker fjernet, før du sender tegningerne videre til statikeren. Herefter kan statikeren vurdere, om der er behov for statiske beregninger. Hvis du ikke er meget for en online vurdering, kan du betale en statiker for at rykke ud til fysisk vurdering.

Undgå sætningsskader med statiske beregninger

Hvis væggen ikke er bærende, kan den fjernes uden problemer. Er den bærende, skal der en statisk beregning til for at vurdere, hvilken erstatning for væggen der bliver behov for. At få udført en statisk beregning – og at handle på baggrund af den – kan forebygge sætningsskader og beskytte én for at være ansvarlig, hvis noget går galt efter projektet. Nogle steder er der krav om statiske beregninger.

Vær på den sikre side – kontakt en statiker

Er det et hus, vi taler om, er der ikke noget krav om at få foretaget statiske beregninger forud for et ingeniørprojekt, om end du alt efter byggeriets art stadigvæk skal ansøge om byggetilladelse. Ved etagebyggeri skal du faktisk have en certificeret statiker til at være med inde over projektet. Ønsker du at være på den sikre side, når du fjerner eller ændrer et bærende element? Kontakt en statiker.